Членство - 2021

До
УС на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ”
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Желая да бъда приет/а за член на „ФЕН КЛУБ МИЦУБИШИ БЪЛГАРИЯ”. Заявявам, че съм запознат/а с Устава на Сдружението и критериите за одобряване на нови членове.

Приемам целите и задачите, упоменати в Устава на Сдружението.

Съгласен/на съм с правата и ще спазвам задълженията на членовете.

Остават 255 символа

Дата: 28.10.2021

 
Не задължителна информация
 
ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАН / УПРАВЛЯВАН АВТОМОБИЛ
 
 
Изпрати запитване до УС